submit


09.2017: עבור התקופה שבין אוקטובר עד ספטמבר 2016 2017 הנוכחות של האתר שלנו משתמשים גדל בהתמדה, עומד כיום על 38.44 מיליון ביקורים בחודש (עלייה של 13% לשנה)! תוצאה מעולה כזה לא יציב לאינטרנט נישות כמו אתרי היכרויות.

האתר שלנו הוא לא כל כך הרבה, אתר היכרויות, מה, באופן עקרוני, במלוא מובן המילה הרשת החברתית «עם הטיה». כלומר, הרעיון המרכזי הוא לתת לאנשים את ההזדמנות להכיר זה את זה – לקרוא את כל האלמנטים ופונקציונליות «אתרי היכרויות באינטרנט». ובכן, זה תהליך לא להיות בנאלי «השתגע» צורות הוכנסו אלמנטים של רשת חברתית דף אישי, מוזיקה, אפליקציות, וכו’. בעיקרון, האתר שלנו וחשבונות את עצמו כ «חברתי בידור הרשת החברתית»

About