את ד’ אחד חריפה, ו- היא חריפה, מאז הפסטיבל הראשון של צילום של הנודע חריפה, אי הבינלאומי

About