לחץ על תפריט כלים. וידאו היכרויות באינטרנט אפשרויות.

לחץ על הלחצן רמה מותאמת אישית. את התוכן עד גרוע להגיע הסעיף. תחת פעיל’, שראשיתה את האפשרות חריפה. לחץ על לחצן אישור. אם מסע של אישור מופיעה, לחץ על כן כפתור. לחץ על תפריט כלים. היכרויות וידאו אפשרויות. לחץ על הכרטיסיה תוכן. בדוק את לאפשר הקופסה. לחץ על לחצן אישור.

פתח את תפריט

בדוק את לאפשר הקופסה

About