submit


מאות בחורות יפות ברחבי העולם כדי לצלם ולשדר את ריק. קצת לחיות את חיי היומיום שלהם מול מצלמת להכיר בעוד שאחרים ר רענן להראות. אתה לא צריך קווה גרוע יותר לבחור את מה שאתה רוצה לראות היום! הכל קל יותר עם זרים. להיות- אותי או כל אחד אחר, זה תלוי בך. אותי הכי הרבה יופי מדהים חריפה יושב מול לה קאם להכריז באופן רשמי ישמח לדבר איתך

About