submit


טוב שלום לכולם, היום מצאתי את הסרטון הראשון של קפריסאי, כפי שראינו להם לגדול ב, סרטון זה תאריך. למה אני כותבת את זה וידאו? כל פשוט כי אני כבר מדברים על קפריסאי ישנם שבועות, ואני מוצא את זה הוא כבר לא היה הפסיון של וידאו, מעבר, להשוות את זה וידאו כדי החדשות האלה, אפילו אם זה היה יותר ביישן, אתה יכול לראות את הדחף לפרסם את הסרטון, זה היה עושה את זה קודם כל בשביל הכיף, אבל זה כבר לא המקרה, אני מוצא

About