submit


אתרים רבים מבקשים מידע אישי, כגון גיל, מקום מגורים או אפילו את החזה שלך! אני הבחינה אבל אני לא הרחק המבקרים חריפה. כל זה על מנת להחיות את עצמך אם אתה לא נותן את נומה כחול כרטיס. או לשלוח פרסום חריפה החמרה בשפע. ברור, אנחנו צריכים לצמצם את עלות האתר, אנחנו מבינים, עם זאת, לקבל אלפי הודעות זבל שלה בו דואר אלקטרוני. יכול להתייחס ו- של מאות פרסומות מושלמת אנונימיות, מה יכול להיות יותר טוב

About