submit


צרפתי צ אט נועדה לקדם חילופי דברים בין שאינם, כדי לסייע האחרון משכללים את שליטתם בשפה הצרפתית. כאן תוכל לפגוש אנשים שבאים מכל ארבע הפינות של כדור הארץ, אנשים בכל הגילאים, התרבויות, אנשים שיש להם עניין משותף את השפה הצרפתית, או מדבר, או ללמוד לדבר זה. הקלד את הכינוי שלך לעיל, כמו גם את הסיסמה שלך, אם הכינוי שלך כבר רשום. אחד לחיצות על צ אט ואתה שם. בואו לשאול את השאלות על השפה הצרפתית, לפגוש אחרים כתבים, לדון על דבר אחד או אחר, צרפתי, צ אט פורום

About