submit


רוצה להיות נעלב, אבל עובדה זו לא צפוי להיות אירוע משמעותי עבור הנוכחים. יתר על כן, הקהל מתלהב לתקשר עם חברים באמצעות צ ‘ אט, אולי אפילו טירון להתעלם, אפילו אם הוא מדבר על הנצח שלך «שלום». לעתים קרובות אנו רואים, כמתחיל, ללחוץ רק ברכה בעוד כמה דקות disappointedly משאיר את הקלטת, לא מצאה נלווה צ ‘אט אף אחד לא מכיר היכרויות צ’ אט.

אחרת, לעומת זאת, הוא מנסה נואשות כדי למשוך תשומת לב עם התעללות או הצפה, או בזדון מתעלל לקהל. ובקרוב, גם משאיר את מסגרת, עם העזרה של מנהלי. השלישי הוא כועס נורא משעמם, לדעתו, חברה מתלונן על מודעות, לשווא הבטחות אותו לשיחה טובה עבור המון כיף ולא מקבל כלום אבל אוניברסלי ללעג.

About