submit


מאוד סיבות אובייקטיביות, הפופולריות של משאב זה נפל במידה ניכרת (כמעט 8 מיליון צפיות בחודש מאי 2016 עד שכבר הודיע 6.4 מיליון דולר בספטמבר).

דמותו של 6.7 מיליון ביקורים ירד ל-4.7 עד ספטמבר 2017. כפי שאתה יכול לראות, את «המדיניות» החדשה של בעלי האתר הכי חיובי השפעה על הפופולריות שלו.

העובדה כי מוקדם יותר על תקשורת חופשית אתר היכרויות פתאום הפך שילם מאוד לא נעים כל מפתיע. הוא אפילו פרסם סקירה על אירוע עצוב. עם זאת, «כוכב האהבה» היה ונשאר אחד האנשים הכי רציניים והכי ביקר אתרי היכרויות באינטרנט. בעבר יש לנו פרסמנו ביקורת, אז אתה יכול לקרוא את כל התכונות של אתר זה על ידי לחיצה על הקישור פורסם להלן.

About